Over De Wereldwijzer

Eén woord, maar door de klemtoon te veranderen kun je de betekenissen die we er onder hebben gelegd benadrukken. Op school word je wijzer over de wereld waarin je leeft en maak je de wereld wijzer met wat jij geleerd hebt.

Het beeld in de voortuin van de school markeert die visie: een wereldbol met acht kringen er omheen. De acht groepen die je op school doorloopt, waar je koffer gevuld wordt met de kennis en informatie, die jij nodig hebt voor het vervolg van je reis. De basisschool is een doorgang, daar blijf je niet eeuwig, je komt en vertrekt weer. Als je weggaat, ben je iemand anders geworden, je hebt je ontwikkeld en bent klaar voor de volgende etappe.
 

SCHOOLTIJDEN

maandag, dinsdag en donderdag:     08.30-14.30 uur 
woensdag en vrijdag:                                08.30-12.30 uur

HET BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL.

De verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de school, de ouders, de politie, de wijkraad en Veilig verkeer Nederland. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Deze commissie / werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Ook hebben ze als doel gesteld het door ons behaalde BVL te behouden en activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder de kinderen, ouders en leerkrachten. Denk hierbij aan verkeerseducatie, overleg met de gemeente / politie / Veilig verkeer Nederland en het theoretisch / praktisch verkeersexamen. 
De verkeerscommissie is per e-mail bereikbaar op infodewereldwijzer@skozok.nl.
 
BVL 
De school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Met het BVL willen de locaties laten zien dat ze de verkeersveiligheid serieus nemen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. Om de veiligheid rondom de school te kunnen waarborgen, zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Probeer zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen.
  • Parkeer uw auto uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
  • Op de speelplaats en in het schoolpad wordt er niet gefietst. 
  • De omgeving rondom de school is een 30 kilometer zone, houdt u daar rekening mee! 
  • Er fietsen en lopen veel kinderen die de straat over willen steken. 
  • Op het kruispunt vlakbij de school ligt een zebrapad. Houdt u daar rekening met overstekende kinderen.

De school in beeld

In bijgevoegd filmpje geven we een korte rondleiding door onze school. Zo krijgt u alvast een eerste indruk van onder andere het gebouw, onze werkwijze en de sfeer op school.
Moet u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.