Klassenouders

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas, waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij niveaulezen, Sinterklaasfeest, kerstfeest, excursies, de verjaardag van de groepsleerkracht, enz. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het schrijven van brieven naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders, die zich hebben aangeboden om te helpen, enz.  Het is zeker niet de bedoeling dat de klassenouder als “probleemoplosser” van een groep wordt gezien. Hiervoor zijn andere wegen.

Alle klassenouders vormen, aangevuld met een ouder uit de MR, de OR en het team samen de Klankbordgroep. Deze Klankbordgroep heeft ongeveer 3 keer per jaar een overleg, waar verschillende zaken besproken kunnen worden.  Ook als niet-lid bent u van harte welkom.

In de Schoolgids (H7.1.3) vindt u meer gegevens over zowel de Klassenouders en de Klankbordgroep.