Medezeggenschapsraad

Elke school is volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) uit 1992 verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Op deze manier is de medezeggenschap van ouders en personeel formeel geregeld en kunnen zij invloed uitoefenen op beslissingen.
De M.R. van onze school bestaat uit 4 leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouders en 2 uit en door het team. De zittingsduur is 3 jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar.
Verdere informatie vindt u in de Schoolgids  (H 1.6).

Medezeggenschapsreglement!