Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen op onze school.
De taken van de ouderraad:

  • De ouderraad is er om de bloei van de school te bevorderen en de ouders meer bij de school te betrekken.
  • Het desgevraagd of uit eigen beweging advies geven aan de M.R.
  • Het behartigen van de belangen van de ouders bij het bevoegd gezag, de M.R. en de schoolleiding.
  • Het in overleg met de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De vergaderingen van de OR zijn in principe openbaar. De data vindt u in de agenda.
Verdere informatie vindt u in de Schoolgids (H 7.1.1)