Ouderraad

Onze school heeft een oudervereniging.
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen op onze school.

Taken van een ouderraad:

  • De ouderraad is er om de bloei van de school te bevorderen en de ouders meer bij de school te betrekken.
  • Het behartigen van de belangen van de ouders bij het bevoegd gezag, de MR en de schoolleiding.
  • Het in overleg met de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
  • De ouderraad stelt zich mede ten doel om samen met het team een bijdrage te leveren aan een prettige schooltijd voor de kinderen op onze school. Dit doen ze door allerlei activiteiten (mee) te organiseren of door hun medewerking te verlenen aan activiteiten, zoals: o.a. de kerst- en paasviering, carnaval, koningsspelen voor de onderbouw, schoolreis, schoolfeest, enz..
  • Assistentie bij de schoolfoto’s.
  • Zitting nemen in diverse commissies, bijvoorbeeld de speelplaatscommissie.

De OR bestaat uit de volgende leden:
Anneke Verhoeven (voorzitter), Tanja Wilders (secretaris), Sasja Visser (penningmeester), Janneke Hermens -Houben, Ingrid Scheffers, Laura van Kuijk, Jesse Kalle, Kristel Rijpers, Lique Neijssen-Tilmans, Eline van Mensvoort en Renee Lambers.
De contactpersoon vanuit het team is Ilse Jansen.