SKOzoK Protocollen en reglementen

Transparantie vinden wij ontzettend belangrijk. Hieronder vind je daarom alle actuele documenten, zoals het laatste jaarverslag en de daarbij behorende jaarrekening, ons strategisch beleidsplan en bijvoorbeeld protocollen die binnen onze organisatie van toepassing zijn.

Klik op onderstaande link. Let op: u verlaat de website van de school!

Skozok protocollen en reglementen