Tussenschoolse opvang (TSO)

Hier een korte samenvatting wat betreft het overblijven. In de Schoolgids, (hoofdstuk 7.1.2), vindt u alle gegevens.
Algemene regel: SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN. SAMEN OPRUIMEN!!

-  De kinderen kunnen eenmalig overblijven tegen een bedrag van € 1,85
-  Op maandagochtend kunnen er kaarten gekocht worden. Deze kosten € 17,00 voor 10x overblijven.
-  Ook kan men het overblijven afkopen voor het gehele schooljaar:
     -    1 x per week €  56,00
     -   2 x per week €  112,00
     -   3 x per week € 168,00.
Het geld moet overgemaakt worden op: Antoniusstichting, inz. TSO Nr. 1398.22.658 onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.
Het brood en drinken wordt door de kinderen zelf meegebracht. De kinderen krijgen tijdens het overblijven een snoepje of koekje.
Wanneer u op-, aanmerkingen of klachten hebt over het overblijven, of als u meer informatie wilt, kunt u zich wenden tot Evelyn Bushgjokaj, tel. 0611813731. Binnen het team is juffrouw Wilma het aanspreekpunt.
Hier het TSO-reglement!